Cmt24Şub14:00İstanbul: Gelişim ve Değişim Evreleri - 3Söyleşi14:00 SALONYılmaz Güney

Etkinlik Bilgileri

İstanbul, geçtiğimiz yıllarda yaşam biçimimizi ve kente dair hafızamızı derinden etkileyerek köklü biçimde değişti. Ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel yönler taşıyan bu değişim birçok başlık altında incelenebilir, biz öncelikli olarak kentsel dönüşüm ve mega projeleri seçtik.. Bu oturumda kente damgasını vuran, kenti hem sosyolojik hem kültürel açıdan, maddi kültürler açısından etkileyen kentsel dönüşüm projeleri ele alınacak. İstanbul’da yaşanan değişimi dünya kentleri ile karşılaştırmalı olarak ve özgün yönleriyle tartışacağız. Kentsel hakların, kamusal kaynakların ve alanların kaybı, göçler, yoksulluk ve zenginlik örüntüleri kentle etkileşim içinde nasıl biçimler alıyor? Aynı zamanda kenti, kent coğrafyasını, iklimini ve kaynaklarını altüst eden mega/dev projelerin kente ve kent yaşamına nasıl etkileri oluyor? Dönüşümün böyle hızlı yaşandığı zamanlarda kentsel dinamikleri, kente dair hafızayı tartışmanın önemli olduğu bilinciyle toplumsal değişim ve kent ilişkisini ele alacağız.

Sunum: E.Zeynep Suda, M.Tevfik Özlüdemir

Tarih

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:00