Fotoğraf Atölyeleri

Fotoğraf Atölyesi

Fotoğraf Atölyesi’nde makine bilgisi, çekim teknikleri, ışık, kompozisyon, fotoğraf çekimi ve değerlendirmesi gibi çalışma başlıkları yer alıyor. Atölye, altı hafta boyunca haftada bir günlük oturumlar şeklinde gerçekleşecek. Atölyeye katılım için tercihen objektifi değiştirilebilir, dijital fotoğraf makinası gerekmektedir.

Atölye Eğitmeni: Levent Karaoğlu

Atölye Başlangıç Tarihi: 5 Mart 2023

Atölye Günleri: Pazar 14.00-18.00 arası

Atölye Süresi: 6 Hafta

 

 


Fotoğrafın Zamandizini ve Fotoğrafta Akımlar

Fotoğraf gerçeği yansıtmak, temsil etmek zorunda mıdır? Ya da “Doğrudan Fotoğraf” yüceltilmesi gereken akım mıdır? Fotoğrafta Kübist yaklaşımlar nasıl olabilir? Soyut Fotoğraf nedir? Modernizm ve postmodernizmde fotoğrafa yaklaşımlar nasıldır? Fotoğrafçılar neler üretti?…

Fotoğraf, çok boyutlu nesnel gerçekliğin iki boyuta indirgenmiş görsel bir yeniden sunumu, çağdaş sanatın bir formu olarak da yaratıcılık alanlarının sınırsızlığında yerini bulan özgün bir görsel ifade aracıdır. Somut bir gerçekliği, estetik bir gerçekliğe dönüştürüp “yeniden yaratır”.

Bu atölye; bir fotoğraf tarihi atölyesinden çok fotoğrafın tarihsel – görüntünün bir düzlem üzerinde saptanmasından günümüze – gelişimi üzerinden ilerlerken hangi sanatsal akımlardan etkilendiğinin, kendi sanatsal gücünü ortaya çıkarabilmek için hangi süreçlerden geçmiş olduğunun bir incelemesidir.  

Dört haftalık atölyede hem fotoğrafı değerlendirme ve yorumlamada, hem de kendi fotoğraf yolculuğumuzda bize yön verecek soruları soracağız, sorunları tartışacağız…

Atölye Eğitmeni: Levent Karaoğlu

Atölye Başlangıç Tarihi: 4 Mart 2023

Atölye Günleri: Cumartesi 14:00-16:00 arası

Atölye Süresi: 5 Hafta

 

 


Görsel Kültür ve Fotoğraf Okumanın Temelleri Atölyesi

Görsel algılama görsellere ilişkin bilginin beyindeki serüvenidir. Bir fotoğrafçı için görsel okuryazar olmanın önemi görselleştirme aşamasında (öngörselleştirme), fotoğraf makinasının vizöründen bakmasından çok önce başlar.

Fotoğrafçı görselini oluştururken – ya da okurken- karşısındaki sahnenin hangi unsurlarının düşüncelerini (fikirlerini) destekleyeceğini, hangilerinin ise aykırı düşeceğini bilmeli; görsel öğelerin çağrıştırabileceği etkilerin farkında olmalıdır. Sahnenin üzerinde oluşturduğu okuma, fotoğrafın biçim ve içerik dengesinin oluşmasında etkili olacaktır.

Fotoğrafçı hikayesini anlatmak için gerçeklikten bir kesit seçer ve görsel ögeler kullanır. Fotoğraf, fotoğrafçının görünür gerçeklikle karşılaşmasından kaynaklandığı için, görüntüde her zaman bir öznel (subjektif) ve bir nesnel (objektif) bileşen vardır ve fotoğraftaki zihinsel ifade, gerçekliğin görsel temsilini aşar. Bir fotoğraftaki görsel içerik gerçekliğe ve aynı zamanda metaforik anlama atıfta bulunur. Ayrıca görsel ögelerin kullanımı, kompozisyon (görsel ögelerin düzenlenmesi) ve fotoğraf tekniği de bir ifade aracı olarak düşünülmelidir.

Fotoğrafların okunmasında kodları, göstergeleri iyi anlamanın ve anlam yaratmanın anahtarı onların karşılıklı ilişkisini betimlemek-yorumlamak-değerlendirmekten geçer.

Bir fotoğrafı okumak fotoğrafçının kendi fotoğrafları için olduğu kadar karşılaştığı-etkilendiği fotoğrafçıların çalışmalarını yorumlaması, eleştirmesi açısından da son derece önemli, öncelikle sezgisel, yoğun, somut bir eylemdir.

Bu atölye fotoğrafçılar kadar fotoğrafı anlamak, değerlendirmek ve yeni görme biçimleri kazanmak isteyen fotoğrafseverlere de açıktır.

Atölye Eğitmeni: Levent Karaoğlu

Atölye Başlangıç Tarihi: 23 Kasım 2022

Atölye Günleri: Çarşamba 19:30-21:30 arası

Atölye Süresi: 5 Hafta

 

 

 

 


FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

  • GG eğik çizgi AA eğik çizgi YYYY

Bir Öneri

blank

Çocuk Atölyeleri

  Planlanacak olan Çocuk Atölyeleriyle ilgili bilgilendirme almak için aşağıdaki bilgilendirme formunu doldurabilirsiniz.     …