Sosyal Bilimler Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr
0216 414 22 39

Marksizm Okumaları

Dört hafta sürecek çalışmamızı 19. yüzyılla yani Marksizmin kuruluş ve klasik denebilecek dönemiyle sınırlayacağız. Marksizm ve Marksistlerin 160 yıldır insanlığa çeşitli alanlarda neler kattıklarını hatırlayarak başlayacak, sonra hızla Marksizmin arka planına, kaynaklarına, temel kavramlarına gireceğiz.

Marksizmin felsefesi, ekonomisi, siyaset teorisi birbirinden ayrılmaz. Ancak pratik kısıtlar nedeniyle kimi tercihlerde bulunmak durumundayız. Bu ve başka başlıkların her biri başlı başına birer çalışmanın konusunu oluşturabilir. Dolayısıyla Marksizm Okumaları “giriş” düzeyinde düşünülmeli.

“Okumalar” dedik… Komünist Manifesto bir tavsiyenin ötesinde zorunlu ön okuma sayılmalı. İlk buluşmaya Engels’in Marx’ın mezarı başında yaptığı konuşmanın ve Lenin’in “Marksizmin Üç Kaynağı” ve/veya “Marksizmin Bir Açıklaması” makalelerinin okunarak gelinmesi önerilir. Üç makaleye de internet ortamında kısa bir araştırmayla ulaşılabiliyor… Aydınlanma, Fransız Devrimi ve 19. yüzyıl siyasi tarihi üzerine bilgilenme özel olarak yararlı olacaktır. Ve mümkünse, yine internetten kolaylıkla erişilebilen şu üç filmin izlenmesi: 

Wajda, Vaatler Ülkesi

Scola, Varennes Gecesi

Peck, Genç Marx

 

Atölye Yürütücüsü: Aydemir Güler

Atölye Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2020

Atölye Günleri: Pazartesi 19.30 – 22.00

Atölye Süresi: 4 Oturum

*Atölye kontenjanı dolmuş bulunmaktadır.

 


Kapital’i Okuma Atölyesi

Atölye, katılımcıların, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. Cildini okumalarına rehberlik etmek için tasarlanmıştır. Altı oturum sürecek olan atölyenin her bir oturumunda Kapital’in bir kısmı ele alınacak, bu kısımdaki kavramlar açımlanarak tartışılacaktır. Kapital, pek çok bağlamda okunabilecek, kapsamı çok geniş bir eserdir ve atölyenin amacı, metnin spesifik bir okumasının sunumunun yapılması değil, olabildiğince serbest tartışmalarla katılımcıların metne dair kendi okumalarını oluşturmalarını kolaylaştırmaktır.

Atölye, Kapital’i okumak yerine sunumlar sayesinde hakkında fikir sahibi olmaya yönelik değildir.Katılımcılardan, programa devam sağlamalarının yanı sıra, her oturumun öncesinde ilgili bölümleri okumaları beklenmektedir ve bu, takip edilecektir. Katılımcıların, metne başlamadan önce, eseri hangi bağlamda okuyacaklarına dair bir ön düşünme/inceleme sürecinden geçmeleri, metne dair bir takım önyargılar geliştirmeleri, metnin okunmasını zorlaştırmayacak, aksine kolaylaştıracaktır. Kapital, Marksizmin temel metnidir ve Marksizm, Marx’ın kendi tabiriyle devrimin bilimidir. Dolayısıyla son tahlilde eyleme kılavuzluk etme niyetiyle kaleme alınmış ve bu niyet her satırına sinmiş bir metin söz konusudur ve bu metnin statik bir biçimde, yalnızca “anlamak için” okunması hayli güçtür.

*Atölye yürütücüsü, eserin Alaattin Bilgi tarafından tercüme edilmiş ve Sol Yayınları tarafından yapılmış 7. Baskısını kullanacaktır. Katılımcılar arzu ettikleri baskıyı kullanmakta serbesttir, ancak başka çevirilerde kavram seti ortak olmayacağı için kimi sıkıntılar yaşanabilir.

Atölye programı ve takvimi aşağıdaki gibidir.

1. Oturum – Meta, metalaşma ve meta fetişizmi – Okuma: Kapital C.1, 3. Bölümün sonuna kadar; Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı‘nın Önsözü

2. Oturum – Artı-değer, sömürü ve sermaye birikimi – Okuma: 11. Bölümün sonuna kadar

3. Oturum – İşçi sınıfının payına düşen: Ücret, işsizlik ve yoksullaşma – Okuma: 22. Bölümün sonuna kadar

4. Oturum – Sermaye birikimi ve çelişkileri, bunalım dinamikleri – Okuma: 24. Bölümün sonuna kadar

5. Oturum – İlkel birikim ve tarım-sanayi yabancılaşması – Okuma: Kitabın sonuna kadar

6. Oturum – Genel Tartışma: Kapital’in güncelliği

 

Atölye Yürütücüsü: Nevzat Evrim Önal

Atölye Başlangıç Tarihi: 4 Şubat 2020

Atölye Günleri: İki haftada bir Salı 19.30 – 22.00

Atölye Süresi: 6 Oturum

 

 


  SOSYAL BİLİMLER ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

  • Tarih Biçimi: DD slash MM slash YYYY

Bir Öneri

blank

Çocuk Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39   Çocuklar İçin Sanat Tarihi: Roma Sanatı Sanat tarihinin dönemlerinin …

X
X
X