Sosyal Bilimler Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39

Kapital’i Okuma Atölyesi

Atölye, katılımcıların, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. Cildini okumalarına rehberlik etmek için tasarlanmıştır. Altı oturum sürecek olan atölyenin her bir oturumunda Kapital’in bir kısmı ele alınacak, bu kısımdaki kavramlar açımlanarak tartışılacaktır. Kapital, pek çok bağlamda okunabilecek, kapsamı çok geniş bir eserdir ve atölyenin amacı, metnin spesifik bir okumasının sunumunun yapılması değil, olabildiğince serbest tartışmalarla katılımcıların metne dair kendi okumalarını oluşturmalarını kolaylaştırmaktır.

Atölye, Kapital’i okumak yerine sunumlar sayesinde hakkında fikir sahibi olmaya yönelik değildir. Katılımcılardan, programa devam sağlamalarının yanı sıra, her oturumun öncesinde ilgili bölümleri okumaları beklenmektedir ve bu, takip edilecektir. Katılımcıların, metne başlamadan önce, eseri hangi bağlamda okuyacaklarına dair bir ön düşünme/inceleme sürecinden geçmeleri, metne dair bir takım önyargılar geliştirmeleri, metnin okunmasını zorlaştırmayacak, aksine kolaylaştıracaktır. Kapital, Marksizmin temel metnidir ve Marksizm, Marx’ın kendi tabiriyle devrimin bilimidir. Dolayısıyla son tahlilde eyleme kılavuzluk etme niyetiyle kaleme alınmış ve bu niyet her satırına sinmiş bir metin söz konusudur ve bu metnin statik bir biçimde, yalnızca “anlamak için” okunması hayli güçtür.

*Atölye yürütücüsü, eserin Alaattin Bilgi tarafından tercüme edilmiş ve Sol Yayınları tarafından yapılmış 7. Baskısını kullanacaktır. Katılımcılar arzu ettikleri baskıyı kullanmakta serbesttir, ancak başka çevirilerde kavram seti ortak olmayacağı için kimi sıkıntılar yaşanabilir.

Atölye programı şu şekildedir;

22 Şubat – Meta, metalaşma ve meta fetişizmi – Okuma: Kapital C.1, 3. Bölümün sonuna kadar; Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı‘nın Önsözü

8 Mart – Artı-değer, sömürü ve sermaye birikimi – Okuma: 11. Bölümün sonuna kadar

22 Mart – İşçi sınıfının payına düşen: Ücret, işsizlik ve yoksullaşma – Okuma: 22. Bölümün sonuna kadar

5 Nisan – Sermaye birikimi ve çelişkileri, bunalım dinamikleri – Okuma: 24. Bölümün sonuna kadar

19 Nisan – İlkel birikim ve tarım-sanayi yabancılaşması – Okuma: Kitabın sonuna kadar

3 Mayıs – Genel Tartışma: Kapital’in güncelliği

 

Atölye Yürütücüsü: Nevzat Evrim Önal
Atölye Başlangıç Tarihi: 22 Şubat 2018
Atölye Günleri: İki haftada bir Perşembe 20.00 – 22.30

*7 Şubat Çarşamba günü 20.00’de tanışma ve tanıtım toplantısı yapılacaktır.

 


Leninizm Atölyesi

Altı oturum sürecek olan atölyenin programı şu şekildedir;

1 Mart – Marksizmden Bolşevizme: Yüzyıl dönemecinde uluslararası işçi sınıfı hareketinde ortaya çıkan ihtiyaç ve Marksizmin devrimci sıçraması

15 Mart – Rus düşünce ve eyleminden Bolşevizme: Rusya’nın özgünlüğü Marksizmin devrimci sıçramasına nasıl zemin oluşturdu?

29 Mart – Sosyal-demokrasiden Bolşevizme: Öncülük teorisi ve devrimin öznesi olarak Parti

12 Nisan – Devrim teorisi: Eşitsiz gelişme yasası, işçi sınıfının öncü rolü, köylülükle ittifak

26 Nisan – Emperyalizm teorisi ve sosyalist devrimin güncelliği

10 Mayıs – Lenin: devrim pratiği ve felsefede devrim

 

Atölye Yürütücüsü: Aydemir Güler
Atölye Başlangıç Tarihi: 1 Mart 2018
Atölye Günleri: İki haftada bir Perşembe 20.00 – 22.00

 


147 Yıl Sonra Paris Komünü’ne Dokunmak – Okuma, İzleme, Dinleme Atölyesi

1871 Paris Komünü, dünyanın ilk işçi iktidarı denemesi. 71 gün süren bu iktidar denemesi işçi sınıfının ülkesine ve dünyaya sahip çıkmasının ilk başarılı örneği oldu. Yenildi… Ama öyle büyük bir iz bıraktı ki, kendisinden sonraki bütün devrimler kendisini onun yanlışları ve doğrularıyla sınadı. Lenin’in Büyük Ekim Sosyalist Devrimiyle kurulan işçi iktidarının 71. gününde karların üzerinde dans ederek bunu kutladığı anlatılır.

Bu atölyede işte bu müthiş tarihsel deneyimi anlamaya, deyim yerindeyse ona dokunmaya çalışacağız. Okuyarak, izleyerek ve dinleyerek.

5 Hafta sürecek atölyemizin temel okuma kitapları Marx, Engels ve Lenin’in eserlerinden oluşan derleme “Paris Komünü Üzerine” ve Komün günlerini bizzat yaşayan P. O. Lissagaray’ın, “1871 Paris Komünü” olacak. Temel izleme malzememiz ise Peter Watkins’in imzasını taşıyan uzun belgesel drama “La Commune Paris 1871” olacak. Bunun dışında birçok kitap ve makaleye gönderme yapacağız ve o döneme damga vuran marşları dinleyeceğiz, öykülerini ve sözlerini araştıracağız. Dönemin kişilerini yakından tanımaya çalışacağız. Komün’ün Marksist devlet ve devrim kuramında bıraktığı izi tartışacağız.

Atölye programı şu şekildedir;

9 Nisan – Komün’e giden yol. Tarihi, sınıfsal ve sosyal arka plan.

16 Nisan – Belgesel drama izlemesi ilk bölüm. (Aktif izleme: Halkın toplarını neden istediler ve neden alamadılar? Federeler hangi marşları ve neden söylüyorlardı? Öldürülen generaller kimdi?)

23 Nisan – Belgesel drama izlemesi ikinci bölüm. (Aktif izleme: Komün neleri başardı? Neleri başaramadı?)

14 Mayıs – Belgesel drama izlemesi üçüncü bölüm. (Aktif izleme: Komüncülerin yenilgisi? Alman ve Fransız burjuvazisinin intikamı?)

21 Mayıs – Komünden kalanlar ve Marksizmde devlet kuramı.

 

Atölye Yürütücüsü: Oğuz Kavala
Atölye Başlangıç Tarihi: 9 Nisan 2018
Atölye Günleri: Her Pazartesi 19.30 – 21.30

 


  SOSYAL BİLİMLER ATÖLYELERİNE BAŞVURU FORMU

Bir Öneri

Sinema Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39   Film Dramaturjisi Atölyesi “Sinema Dramaturjisi, yaşamın diyalektiğinin anlamlandırılması, yeniden …

X
X