Edebiyat Atölyeleri

 

Öykü Atölyesi – Başlangıç Sınıfı

Öykü Atölyesi, her yaştan, her öğrenim düzeyinden ve öykü yolculuğunda bulunduğu her noktadan isteklinin katılımına açık. Atölyede, başarılı bir öykü dili oluşturmak için gereken kuramsal bilgilerin yanı sıra, Türk ve dünya yazınından örneklerin katılımcılarla birlikte incelenmesine de yer veriliyor. Atölye, isteyen katılımcının öyküsünü, öbür katılımcılarla irdeleme olanağı da sunuyor.

Atölye Yürütücüsü: Hürriyet Yaşar

Atölye Günleri: Her Cumartesi 15.00-17.00 arası

Atölye Başlangıç Tarihi: 10 Ekim 2020

Atölye Süresi: 12 hafta

 


 

Anlatılan Senin Hikâyendir: Shakespeare ve Değişen Dünya Düzeni – Online

Kuşkusuz,  William Shakespeare edebiyat ve tiyatro tarihinde bir mihenk taşıdır; eserleri, yaşamı ve yaşadığı dönem hakkında yazılmış çok fazla inceleme olmasına karşın bunların pek çoğu yazarı ve dönemini yansıtmakta yetersiz ve eksik kalmaktadır. Sekiz hafta sürecek Shakespeare atölyesinde on altıncı yüzyıl İngiltere’sinin tarihsel ve kültürel arka planının yanı sıra dönemin toplumsal ilişkileri, sınıf mücadeleleri ve ideolojik konumlanışları yazarın dört eseri üzerinden incelenecektir. Shakespeare’in metinlerinde ele aldığı konuların ve bağlantıların günümüzdeki yansımalarının da irdeleme amacı güdülen atölyede, Shakespeare’in “zamansızlığı” ve her kültüre “uyarlanabilir” olma özelliği de bir temele oturtulmaya çalışılacaktır.

* 8 hafta sürecek olan atölye boyunca dersler, belirtilen eserler üzerinden işlenecektir. Bu nedenle katılımcıların bu metinleri mutlaka okumaları istenmektedir. Ayrıca katılımcılara yardımcı olacağı düşünülen metinler de verilecektir.

Okunacak Eserler (sırasıyla)
Venedik Taciri
Hamlet
Macbeth
Fırtına

Atölye Yürütücüsü: Merve Tokmakçıoğlu

Atölye Günleri: Her Cumartesi 15.00-17.00 arası

Atölye Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2020

Atölye Süresi: 8 hafta

 

  EDEBİYAT ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

  • DD eğik çizgi MM eğik çizgi YYYY

Bir Öneri

Sosyal Bilimler Atölyeleri

Kapital’i Okuma Atölyesi – Online Atölye, katılımcıların, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. Cildini …

X
X
X
X