Edebiyat Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39

 

Shakespeare Atölyesi

Kuşkusuz,  William Shakespeare edebiyat ve tiyatro tarihinde bir mihenk taşıdır; eserleri, yaşamı ve yaşadığı dönem hakkında yazılmış çok fazla inceleme olmasına karşın bunların pek çoğu yazarı ve dönemini yansıtmakta yetersiz ve eksik kalmaktadır. Sekiz hafta sürecek Shakespeare atölyesinde on altıncı yüzyıl İngiltere’sinin tarihsel ve kültürel arka planının yanı sıra dönemin toplumsal ilişkileri, sınıf mücadeleleri ve ideolojik konumlanışları yazarın dört eseri (Macbeth, Hamlet, Venedik Taciri, Fırtına) üzerinden incelenecektir. Shakespeare’in metinlerinde ele aldığı konuların ve bağlantıların günümüzdeki yansımalarının da irdeleme amacı güdülen atölyede, Shakespeare’in “zamansızlığı” ve her kültüre “uyarlanabilir” olma özelliği de bir temele oturtulmaya çalışılacaktır.

Atölye Yürütücüsü: Merve Tokmakçıoğlu

Atölye Günleri: Cumartesi 15.00-17.00

Atölye Başlangıç Tarihi: 6 Ekim 2018

*Atölye kontenjanı dolmuş bulunmaktadır.

 

 

  EDEBİYAT ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Bir Öneri

Çocuk Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39 Ömer Uluç’u Tanıyoruz! Ömer Uluç ve eserleri hakkında genel bilgi …

X
X