Edebiyat Atölyeleri

 

Anlatılan Senin Hikâyendir: Shakespeare ve Değişen Dünya Düzeni

Kuşkusuz,  William Shakespeare edebiyat ve tiyatro tarihinde bir mihenk taşıdır; eserleri, yaşamı ve yaşadığı dönem hakkında yazılmış çok fazla inceleme olmasına karşın bunların pek çoğu yazarı ve dönemini yansıtmakta yetersiz ve eksik kalmaktadır. On hafta sürecek Shakespeare atölyesinde on altıncı yüzyıl İngiltere’sinin tarihsel ve kültürel arka planının yanı sıra dönemin toplumsal ilişkileri, sınıf mücadeleleri ve ideolojik konumlanmaları yazarın dört eseri üzerinden incelenecektir. Shakespeare’in metinlerinde ele aldığı konuların ve bağlantıların günümüzdeki yansımalarının da irdeleme amacı güdülen atölyede, Shakespeare’in “zamansızlığı” ve her kültüre “uyarlanabilir” olma özelliği de bir temele oturtulmaya çalışılacaktır.

* 10 hafta sürecek olan atölye boyunca dersler, belirtilen eserler üzerinden işlenecektir. Bu nedenle katılımcıların bu metinleri mutlaka okumaları istenmektedir. Ayrıca katılımcılara yardımcı olacağı düşünülen metinler de verilecektir.

Okunacak Eserler (sırasıyla)
Venedik Taciri
Hamlet
Macbeth
Fırtına

Atölye Yürütücüsü: Merve Tokmakçıoğlu

Atölye Günleri: Her Cumartesi 15.00-17.00 arası

Atölye Başlangıç Tarihi: 16 Ekim 2021

Atölye Süresi: 10 hafta

 


Eleştirel Öykü Okuma Atölyesi – Online

Bu atölyede Türk Edebiyatı’nın nitelikli öykülerine eleştirel yakın okuma yapılır. Öykülerin yazınsal ve toplumsal özelliklerini katılımcılarla birlikte keşfetmek amaçlanır. İyi okur olmak ve/ya iyi yazmak isteyen herkes katılabilir.

Önerilen Öyküler:

Öneri 1: Haldun Taner – ŞİŞHANE’YE YAĞMUR YAĞIYORDU

Yakın Okuma Yapılacak Öykü: KONÇİNALAR

Öneri 2: Hulki Aktunç – GİDENLER DÖNMEYENLER

Yakın Okuma Yapılacak Öykü: GÖZ BAĞI

Öneri 3: Hürriyet Yaşar- BİR TERSİNE YÜRÜYÜŞ (12 EYLÜL ÖYKÜLERİ-Kolektif)

Yakın Okuma Yapılacak Öykü: Aziz Nesin – GELMESİ GEREKİRDİ

Öneri 4: Hürriyet Yaşar – YİĞİT İKEN ÖLENLERE (12 MART ÖYKÜLERİ-Kolektif)

Yakın Okuma Yapılacak Öykü: Sevgi Soysal – ZULMET SEVİNCİ (BARIŞ ADLI ÇOCUK)

 

Atölye Yürütücüsü: Reyhan Yıldırım

Atölye Günleri: Her Pazar 15.00-17.00 arası

Atölye Başlangıç Tarihi: 5 Eylül 2021

Atölye Süresi: 4 hafta

 
 

  EDEBİYAT ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

  • GG eğik çizgi AA eğik çizgi YYYY

Bir Öneri

Sosyal Bilimler Atölyeleri

Kapital’i Okuma Atölyesi Atölye, katılımcıların, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. Cildini okumalarına rehberlik …

X
X
X
X