Edebiyat Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39

 

“Devrim Çağı”nda Edebiyat Atölyesi – 1789-1848 Arası Teslimiyet ve Mücadele

Edebiyat akımlarını ele alırken yapılan en yaygın hatalardan biri, edebi metni tarihsel ve toplumsal bağlamından kopararak irdelemektir. Edebi eserlerin ve sanatsal üretimin, toplumsal ilişkilerle yakın bağının olduğu ve her dönemde bu ilişkilerle şekillendiği gerçeği yadsınmamalıdır.

Bu gerçekten yola çıkarak, tarihin en önemli kırılma anlarından olan bir dönemin edebiyatının, tarihsel arka plan verilerek ve toplumsal ilişkiler tanımlanarak ele alınacağı “Devrim Çağı’nda Edebiyat” atölyesi NHKM dostlarını beklemektedir.

Atölyenin altbaşlığı olan “Teslimiyet ve Mücadele” karşıtlığı üzerinden, dönemin en belirleyici edebi metinleri değerlendirilecektir. Atölyenin başlıca amacı, katılımcılara diyalektik ve tarihsel bir bakış açısı kazandırarak, iktidarı ele geçiren burjuvazinin aydın ile kurduğu ilişkinin tanımlanmasıdır. Bu doğrultuda, İngiliz edebiyatının Romantik dönemini eksene alarak, belirli bir üretim tarzının, belirli bir coğrafyanın ve tarihsel altüst oluşun, aydını ve çeşitli toplumsal kesimleri hangi eşiklerin önüne getirdiğini görmeye çalışacağız. Güncel mücadele ve ele alınan dönemin sorunları arasında edebiyat üzerinden bir köprü kurulması da atölyenin bir diğer önemli çıktısı olacaktır.

* 10 hafta sürecek olan atölye boyunca dersler, belirtilen eserler üzerinden işlenecektir. Bu nedenle katılımcıların bu metinleri mutlaka okumaları istenmektedir. Ayrıca katılımcılara yardımcı olacağı düşünülen metinler de verilecektir.

Jane Austen – Gurur ve Önyargı

Mary Wollstonecraft – Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi

Mary Shelley – Frankenstein

Charles Dickens – Zor Zamanlar

Emily Brontë – Uğultulu Tepeler

Karl Marx & Friedrich Engels – Komünist Manifesto

Eric Hobsbawm – Devrim Çağı 1789-1848

 

Atölye Yürütücüsü: Merve Tokmakçıoğlu

Atölye Günleri: Her Cumartesi 16.00-18.00

Atölye Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2019

 

 

  EDEBİYAT ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Bir Öneri

Sosyal Bilimler Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39 Marksizm Okumaları Dört hafta sürecek çalışmamızı 19. yüzyılla yani Marksizmin …

X
X