Mart 2018

Paz18Mar16:00Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim Romanı Bağlamında Yeni İnsanSöyleşi16:00 SALON:Ruhi Su Salonu

Etkinlik Bilgileri

Büyük insanlığın şairi Nâzım’ın romanları da şiirleri gibi eşitlik ve özgürlük mücadelesinin önemli halkalarından birini oluşturur. Ölümünden kısa süre önce tamamladığı, otobiyografik yönü ağır basan Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim ise, tarihin tüm ilerici birikimini bünyesinde barındıran yeni insanı ortaya koymasıyla diğer romanlarından bir adım öne çıkar. İnsanlığın kültürel-sanatsal birikiminin yeni insanı yaratma sürecindeki rolünü en iyi biçimde sergileyen yapıtlardan biri olan roman, yaşadığımız dünyayı kavrama ve değiştirme pratiği için de eşsiz bir anahtar işlevi görmektedir. 

Konuşmacılar

Kaya Tokmakçıoğlu
Nâzım Hikmet Kolektifi

Reşat Bilici
Nâzım Hikmet Kolektifi

* Katılımcıların, etkinliğe Nâzım’ın romanını ve Prof. Dr. Svetlana Uturgauri’nin makalesini okumuş olarak gelmeleri tercih edilmektedir:

** Nâzım’ın romanının Yapı Kredi Yayınları 22. baskısı (Aralık 2017) öncesindeki bütün Türkiye basımları sansürlüdür. (Romanın sansürsüz basımı NHKM ve bir grup aydının müdahalesiyle mümkün olmuştur. 

Makalelere NHKM’nin web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. 
www.nhkm.org.tr

Tarih

18 Mart 2018 Pazar 16:00

X
X
X
X