Cmt15Eki15:00Öncesi ve Sonrasıyla Akran ZorbalığıSöyleşi15:00 SALONYılmaz Güney Salonu

Etkinlik Bilgileri

Klinik Psikolog ve Aile Terapisti Çimen Güldöker’in katılımıyla

 

“Akran zorbalığı” son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri olmaya

başladı. Okullar başta olmak üzere çocuk ve gençlerin sosyalleştiği her yerde

karşılaşabileceğimiz bu durum genelde “bir ya da birden çok kişinin kasıtlı ve

tekrarlayan bir biçimde diğer kişiyi sindirmek, korkutmak, yıldırmak, rahatsız

etmek amacıyla yaptığı davranışlar bütünü” olarak tanımlanabilir. Peki,

yaşayanın değil de daha çok konuyla ilgili çalışan PDR, psikolog, öğretmen

gibi yetişkin uzmanlarca kullanılan bu tanım, yaşayanlar (zorbalığa maruz kalan

ve zorbalığı uygulayan taraflar) için ne ifade ediyor? Gelişimsel, sosyal, psikolojik

ve fiziksel etkileri nelerdir? Aileler neler yaşıyor? Aile içi eğitimde ve okullardaki

sistemde zorbalık nasıl ele alınıyor? Zorbalığı doğuran koşullar nelerdir?

*Etkinlik süresince 5-12 yaş arası çocuklar için atölyeler yapılacaktır.

* Katılım için, söyleşi tarihinden önce kayıt yaptırmak gerekmektedir.

Kayıt için; 0216 414 22 39 – etkinlik@nhkm.org.tr 

Tarih

15 Ekim 2016 Cumartesi 15:00