Cmt09Ara14:00İstanbul: Gelişim ve Değişim Evreleri (I)Söyleşi14:00 SALONRuhi Su Salonu

Etkinlik Bilgileri

İçinde yaşadığımız kent özel coğrafi konumuyla tarihöncesi çağlardan bu yana tercih edilen bir yerleşim alanı olmuş, merkezi konumuyla farklı uygarlık ve kültürlere  ev sahipliği yapmıştır. Tarihsel süreç içinde yaşanan olaylar, savaş, isyan, deprem, yangın ve imar faaliyetleri İstanbul’un sürekli değişen doğal ve mimari ortamını oluşturmuştur. Buna rağmen İstanbul, geçmişindeki farklı dönemlerin, farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir bütünlük olarak algılanmalıdır. İlkini düzenleyeceğimiz bu atölyede İstanbul’da 1960’lı yıllara dek sahne olduğu ekonomik, idari ve siyasi değişimler ve bunların kente yansıması tarihsel bir perspektifle ele alınacaktır. Böylece günümüz İstanbul’unun kültürel, anıtsal ve sosyal birikiminin belleklerde yer tutması hedeflenmektedir. 

Sunum: E.Zeynep Suda ve Yasemin Özbek

Tarih

9 Aralık 2017 Cumartesi 14:00