Edebiyat Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39

 

Shakespeare Atölyesi

Kuşkusuz,  William Shakespeare edebiyat ve tiyatro tarihinde bir mihenk taşıdır; eserleri, yaşamı ve yaşadığı dönem hakkında yazılmış çok fazla inceleme olmasına karşın bunların pek çoğu yazarı ve dönemini yansıtmakta yetersiz ve eksik kalmaktadır. Sekiz hafta sürecek Shakespeare atölyesinde on altıncı yüzyıl İngiltere’sinin tarihsel ve kültürel arka planının yanı sıra dönemin toplumsal ilişkileri, sınıf mücadeleleri ve ideolojik konumlanışları yazarın üç eseri üzerinden incelenecektir. Shakespeare’in metinlerinde ele aldığı konuların ve bağlantıların günümüzdeki yansımalarının da irdeleme amacı güdülen atölyede, Shakespeare’in “zamansızlığı” ve her kültüre “uyarlanabilir” olma özelliği de bir temele oturtulmaya çalışılacaktır.

* 8 hafta sürecek olan atölye boyunca dersler, belirtilen eserler üzerinden işlenecektir. Bu nedenle katılımcıların bu metinleri mutlaka okumaları istenmektedir. Ayrıca katılımcılara yardımcı olacağı düşünülen metinler de verilecektir.

Macbeth

Venedik Taciri

Fırtına

 

Atölye Yürütücüsü: Merve Tokmakçıoğlu

Atölye Günleri: Her Cumartesi 15.00-17.00 arası

Atölye Başlangıç Tarihi: 5 Ekim 2019

Atölye Süresi: 8 hafta

 

 

  EDEBİYAT ATÖLYELERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Bir Öneri

Sosyal Bilimler Atölyeleri

atolye@nhkm.org.tr 0216 414 22 39 Marksizm Okumaları Dört hafta sürecek çalışmamızı 19. yüzyılla yani Marksizmin …

X
X